POPIS ČINNOSTI

ELKEMA vyrábí elektrické rozváděče nízkého střídavého napětí do 1000 V a max. 4000 A jmenovitého proudu.Produkce je orientována zejména na kusovou výrobu s cílem vyhovět individuálním požadavkům zákazníků.Rozváděčové skříně jsou vyráběny z ocelového plechu, nerezu či plastu. Povrchová úprava je prováděna práškovou technologií v odstínu podle přání zákazníka. Standardně se používáRAL 7032.Výroba rozváděčů nízkého napětí probíhá přesně dle požadavků a přání zákazníků, rozváděče jsou montovány jak do sériově vyráběných skříní předních světových výrobců jako jsou: SCHRACK Energietechnik spol. s r.o., tak i do skříní atypických, jejichž výrobu zajišťuje vlastní zámečnická dílna. Rozváděče jsou osazovány klasickými jistícími prvky, stykači, reléovou technikou, tyristorovými spouštěči a frekvenčními měniči od renomovaných výrobců, za zmínku stojí např. společnosti jako., OEZ s.r.o., ABB s.r.o., Moeller Elektrotechnika s.r.o., Schneider Electric CZ, s.r.o WAGO Elektro spol. s r.o. a dalšími podle přání zákazníka. Pro zajištění nejvyšší kvality výrobků musí všechny rozváděče před expedicí projít výstupní kontrolou ve vlastní zkušebně, kde se provádí nejen zkouška kvality, ale také funkční kontrola. Na základě této kontroly a kontroly revizního technika, je na každý výrobek vystaven protokol o kusové zkoušce a prohlášení o shodě, které stanoví ČSN.

VYRÁBĚNÉ DRUHY:

průmyslové rozváděče 
nástěnné rozváděče 
kompenzační rozváděče
kozváděče pro měření a regulaci
staveništní rozvaděče

Každý vyrobený rozváděč je podroben výstupní kontrole v rozsahu odpovídajícím normám ČSN EN 60439-1 a po této zkoušce je vystaven Protokol o kusové zkoušce. Protokol o kusové zkoušce společně s dodacím listem, výkresy a návodem pro instalaci, provoz a údržbu rozváděčů tvoří průvodní technickou dokumentaci rozváděče.

Montáž rozváděčů:

V případě montáže rozváděčů pracovníky společnosti BREMA je postup následující: Vyzbrojená jednotlivá pole se sestavují do celků. Pole se svými bloky spojí k sobě a celek se k podkladovému rámu přivaří nebo přišroubuje. Provede se připojení hlavních a ochranných přípojnic a zkontroluje se dotažení všech montážních spojů.

V případě montáže rozváděčů vlastními silami je nutné vzít v potaz skutečnost,  pro uplatnění reklamace je nutné, aby byl rozváděč připojen odbornou společností.

Provoz a údržba:

Musí být prováděny podle platných norem, předpisů a návodů pouze pracovníky pověřenými těmito činnostmi. Rozváděče musí být pravidelně kontrolovány, zejména pak spoje a uzemnění. Je nepřípustné provádět úpravy, jimiž by se narušila provozní bezpečnost rozváděčů.

Balení, doprava a skladování:

Rozváděčové skříně jsou baleny nejdříve do vlnité lepenky a následně do PE fólie po přepravních celcích. Při dopravě a skladování je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a doporučuje se dopravovat je krytými dopravními prostředky. Rozváděčové skříně je nutné skladovat v suchých, bezprašných prostorách při teplotě -5°C až +35°C a relativní vlhkosti do 80 % (při 21°C). Je nepřípustné skladovat rozváděče v nevysušených a stavebně nedokončených prostorech.

Dodací, záručí a platební podmínky:

Dohoda o dodací lhůtě a způsobu dodávky, včetně nákladů na ni musí být provedena písemně. Zákazník přebírá zboží po podpisu dodacího listu a tím potvrzuje správnost množství a druhu zboží, stejně tak že toto zboží nenese známky zjevných vad a poškození.

Záruční doba na námi dodané a zabudované zařízení je 36 měsíců s výjimkou nakupovaných komponentů u nichž je záruční doba stanovena výrobcem.