Profil firmy

Firma Elkema – Bedřich Kettner, je převážně elektromontážní firma zabývající se silnoproudými a slaboproudými elektromontážemi, měřením a regulací, projektovou a rozpočtovou činností, revizemi, stavebními pracemi a stavbou rodinných domků na klíč,výrobou atypických zárubní,menšími zámečnickými pracemi, oplocením k občanským, průmyslovým a technologickým objektům, výrobou kabelových žlabů.
Hlavním cílem firmy je poskytovat trvale kvalitní služby ve všech oblastech našich činností za použití především českých komponentů. Nabízíme kvalitní a komplexní řešení pro spokojenost našich zákazníků za přiměřené ceny.
  
Po celou dobu existence firmy jsou komplexně zajišťovány jak montáže,dodávky materiálu a zboží,tak revize a servisní služby.Obvyklá záruční doba,kterou poskytujeme na komplexní dodávky prací je 36 měsíců,na ostatní  práce je 24 měsíců.Firma provádí vlastními silami technickou dokumentaci na dodávky,kterou předává odběrateli v digitalní i tištěné formě.